Utematte – Hela kroppen behövs för att lära

Idag hade vi Utematte med Anna Kahlbom. Väldigt kul och inspirerande. Då jag tog mycket bilder tänkte jag att det var en bra idé att lägga upp dem här för att kunna komma ihåg och inspireras av i framtiden. 

Våra siffror 0-9. Vår första uppgift var att i grupper om tre gå en runda med stationer numrerade 0-9. Varje station hade olika uppgifter kopplade till sin siffra. 

Sortera. När vi hade gått alla stationer fick vi i uppgift att sortera våra blad från stationen med siffran 5 på olika sätt. Jätteviktigt att barn får sortera olika saker och förklara varför de valt att göra på det sätt de gjort. Det är också bra att komma till insikt att man kan sortera på många olika sätt och utifrån olika kriterium. Går det att sortera utifrån två kriterium samtidigt? Låt eleverna prova och motivera. 

En ska bort. På stationen med siffran 4 fick vi i uppgift att välja fyra föremål där tre hör ihop och en ska bort. Vi fick presentera dessa för de andra grupperna. I dessa övningar får man en chans att låta elerna se att det är okej att säga vad man tycker och vikten av att motivera sin åsikt. Lika viktigt är det att lyssna på någon annans förslag och se att det finns inte bara ett sätt att lösa uppgiften på. Jättebra lek som kan göras i många olika ämnen och med olika teman. 


Sortera i längdordning. De långa pinnarna från stationen med siffran 1 sorterades i längdordning. Är den bara lång om den är längst? I relation till vad är den lång? Är den kort i jämförelse med något annat?

24-leken. Varje grupp hade varsin tärning och utplacerade på träd fanns lappar med olika uppgifter markerade med 1-24. Det gick ut på att först komma till 24 lappen. Alla grupper hade ett eget läte för att ropa på sina lagkamrater när man hittat lappen på siffran man slagit. Efter varje slag adderades det nya slaget till de man slagit tidigare. Innan varje slag fick man lov att lösa uppgiften på lapparna. En kul lek där man får röra på sig och samarbeta i gruppen. 


Hämta hundra. Vi fick i uppgift att hämta hundra av något och sedan förklara vilken strategi bi använde för att få rätt antal. Något som inte är självklart för barn. Till exempel kan man lägga 10st högar med 10 föremål i varje. Prata och tipsa barnen om sådana strategier. 

Tiokompisarna. Vår nästa uppgift var att med vårat insamlade material visa alla tiokompisar. Min grupp gjorde på sättet som visas i bilden nedan. 


Öva på tiokompisarna. Man låter 10 föremål ligga på vaxduken och turas sedan om att plocka bort ett antal och låta kompisarna som blundat när man gjorde det säga hur många som saknas genom att titta på hur många är kvar. 


Knoppar. Anna introducerade ett material om trädknoppar. Vi fick i grupperna slå en tärning säga vilken siffra man fått till Anna för att få reda på på vilket sätt man skulle röra sig till trädet markerat med den siffran t.ex. Genom att hoppa. Väl framme vid trädet skulle man kolla på knopparna och deras karaktäristiska drag. Sedan gick man tillbaka för att slå tärningen på nytt. Ett kul sätt att få barnen att röra på sig och lära sig olika träd och dess knoppar. Kul att kolla på knoppar även på hösten! 


Att lära in matematik ute. Ett bra material med många konkreta uppgifter och idéer för utematte. Dessa böcker finns även för andra ämnen t.ex. engelska. 

BOM bild 9A- Måla med skogen

http://learncreatelove.com/natural-paintbrushes/

Min lektionsplanering är inspirerad av detta blogginlägg där de gav mig idéen att låta barn måla med och skapa penslar av olika grenar, buskar eller annat naturligt material som går att hitta i skogen.

Lektionsplanering: Måla med skogen

  • Tidsomfattning- En lektion. ca.45 min + insamling av material på en utedag innan lektionen.
  • Årskurs- F-3. Detta är en lektion som jag anser skulle passa till barn i olika åldrar då det är fritt vad man kan måla. Det finns möjlighet att utveckla skapandet och arbetet runt uppgiften för att ge en större utmaning till äldre elever.
  • Mål- Undervisningen skall leda till att elever utvecklar sina förmågor  att ”skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material” (Lgr 11, s.20).
  • Konkretiserade mål- Kunna använda olika material och verktyg för att skapa/måla bilder på olika sätt.
  • Undervisning- För att ge eleverna ett annat perspektiv på verktyg som kan användas för att skapa bilder kan det vara spännande att istället för att använda de verktyg menade för bildskapande får de chans att skapa sina egna verktyg genom att samla olika kvistar, grenar, löv o.s.v. som de sedan får binda ihop till penslar. Bildlektionen börjar sedan med att låta eleverna måla en bakgrund till deras bild med vattenfärg och vanlig pensel, medan de torkar lite binder eleverna sina penslar med tejp eller snöre. Sista steget blir att måla olika mönster, blommor, former eller något abstrakt med flaskfärg och deras egna penslar. Det är bra om varje barn har en par st som de kan använda till olika färger då de inte går att tvätta rent i vatten som en annan pensel.
  • Bedömning- Eleverna bedöms i kreativitet för vad man kan använda för att skapa bilder samt i deras engagemang i skapandet. Viktigast är att de tar sig an uppgiften och provar att skapa med ett nytt material/verktyg som de inte är vana vid.
  • Tillämpning- Eleven visar dessa förmågor genom att pröva/ompröva och att vara delaktig i uppgiften.

 

Eftersom att denna teknik var helt ny för mig tyckte jag att det var väldigt viktigt att själv göra ett försök innan jag bestämde mig för att basera en lektionsplanering på den. Det var väldigt kul och svårt på samma sätt. Då penslarna är av ett organiskt material kunde man inte var särskilt petig med detaljer i målningen, vilket också var befriande. En uppgift som jag tror skulle uppskattas av eleverna, man kan följa upp med ett liknande tillfälle där de får chans att ompröva och välja andra material som de tror kommer fungera bättre än de första. Något som jag kommer göra.

 

 

 

 

Referens:

Skolverket (2011). Läroplan för grundskola, förskoleklassen och fritidshemmet. 

BOM-bild 9B- Länksamling

Här kan jag samla på mig länkar på tips och idéer för bildprojekt som kan vara spännande att göra med eleverna.

Min Pinterest anslagstavla där jag samlar pyssel pins:

 

Youtube:

 

Bloggar:

http://www.instructables.com/id/Teachers-of-Elementary-School-Art-Ideas/

http://www.kinderart.com/artlessonsbygrade/middleschool.shtml

http://www.incredibleart.org/lessons/middle/middlelessons.html

 

 

 

 

BOM Musik 8b- Reflektion

Igår ledde jag tillsammans med Jenna och Maria en aktivitet som skulle kunna användas på en musiklektion i framtiden.

Vi valde att använda sången Broder Jakob för att låta barnen träna på unison sång samt att sjunga i kanon. Min reflektion på hur det gick var att det kändes bra. Vi hade planerat så att man började med att lära ut texten samtidigt som två elever (kursare)  fick rita bilder på tavlan som passade till texten för att hjälpa eleverna memorera orden. Sedan gick vi vidare till att dela up gruppen i två och de fick sjunga i kanon, sedan gjorde vi samma när de var uppdelade i fyra grupper. Då tänkte vi att vi var klara sen men eftersom att vi fortfarande hade tid kvar la vi till rörelser och sedan provade vi att sjunga kanon samtidigt som grupperna rörde sig runt huller om buller i klassrummet.

Det var bra att vi valde en sång som många kunde då det är svårt att sjunga i kanon om man inte är säker på texten. Det kan vara något att tänka på när man ska sjunga kanon i klassrummet. Att man väljer en sång som de fått öva mycket på innan.

Vi hade kunna utvecklat vår lektion genom att lära ut rörelserna innan vi började sjunga i kanon för att rörelser kan vara ett bra verktyg för eleverna att komma ihåg orden. Vi hade även kunnat lära ut sången på ett annat språk och låtit dem sjunga kanon med olika språk.

BOM bild 7C- Reflektion

Vi har nu gjort klar vår stop motion film (se inlägget här). Min reflektion över arbetet som vi gjorde är att jag har lärt mig mer om hur man kan använda filmer för att lära ut olika saker. Det finns stora möjligheter och kan vara ett roligt inslag för elverna att få skapa egna filmer om ett givet tema eller att få information och kunskap genom en film som jag gjort som lärare. En positiv lärdom som jag tar med mig från filmprojektet är just det,  hur många och stora variationer av möjligheter det finns när man arbetar med film för lärande. Samt att det är något som elverna med säkerhet kommer tycka är spännande och utmanande.

Utbildning är en nyckel till hållbar utveckling (Björneloo, 2011, s.13). Lärare har en stort ansvar i att lära ut om, skapa en medvetenhet hos eleverna och skapa ett intresse för hållbar utveckling. Detta kan göras i alla ämnen om man som lärare hela tiden tänker på att involvera hållbar utveckling i sin undervisning på olika sätt. till exempel skulle elever få skapa en egen film om sopsortering där de i bilden får skapa olika rekvisita och i svenskan få skriva ett enkelt manus. Klassen kan delas in i grupper och de får alla olika ansvar. Sedan kan de få visa sin film för resten av skolan och berätta om varför man bör sopsortera. Det kan vara roligt och givande för eleverna att få visa upp något som de har skapat och få ta rollen av lärarna en stund.

 

Referenslista:

Björneloo, Inger(2011). Hållbar utveckling – att undervisa utifrån helheter och sammanhang, 2 uppl. Stockholm: Liber AB.

BOM bild 8- Lerdröm


På bilden syns arbetslag 6 lerdröm.

Vi valde att göra en natthimmel med en måne och en john blund i fokus. John blund sitter på månen och håller i ett paraply. En bit av månen täcks av ett moln. Det finns också flera stjärnor på vår lerdröm. Vi arbetade tillsammans och skapade en bild av en lugn och härlig dröm. En plats där man skulle känna sig trygg. Vi gjorde två hål i övre delen an lerdrömmen så att man ska kunna hänga upp den på vägen när den har bränts. Skulle kanske passa i ett barnrum, ännu roligare om barnet fått göra sin egen.